ຜະລິດຕະພັນທາງການແພດ

12ໜ້າ 1/2ໜ້າ 1/2 ຕິດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ